SKRACANIE TREŚCI

Skrypt do skracania tekstu, napisany w PHP. Skraca tekst w taki sposób by nie uciąć ostatniego wyrazu np. w połowie.

Szczegółowy opis: http://karol-drag.eu/art/php-skroctekst-skracaj-tekst-bez-ucinania-slow.

Demo: http://karol-drag.eu/demo/skrocTekst/.
Copyright © 2010 - 2023 - Scriptos
Wszelkie prawa zastrzeżone